Tělo a mysl od sebe nelze oddělit

Víme, že veškerými svými myšlenkami a chováním, ovlivňujeme svůj fyzický i duševní stav. Přemýšlíme-li dlouhodobě negativně, můžeme si přivodit nejen psychické, ale i různé fyzické neduhy. Vztahy, kdy mysl ovlivňuje tělo a naopak, se zabývá psychosomatika.

 meditační jóga

Přestože stále není jasné, jak propojení funguje, většina lékařů už začíná brát souvislost mysli a těla na vědomí. Pomalu začínáme chápat mechanismy psychosomatiky, na toto téma vychází i odborné publikace, ale dosud nejsou postupy příliš uváděny do praxe. Na lékaře jsou kladeny vysoké nároky, a tak nemají na každého pacienta tolik času, kolik vyžaduje zkoumání jedince.

 

Žijeme v době, která je mimořádně náročná. Faktor, který dnes nejvíce ovlivňuje naši psychickou pohodu, je stres. K němu se přidává celá řada dalších vlivů jako nekvalitní strava, informační přehlcenost, stále se zvyšující nároky na pracovní výkon, nedostatek pohybu a spánku.

 

Náš mozek je stavěn na zpracování pouze určitého množství informací a není připraven na tak velký příliv informací, jaký zažíváme. To všechno může vyústit až v syndrom vyhoření nebo v různé dušení poruchy. Je nezbytné umět oddělit čas, kdy pracujeme od času, kdy odpočíváme. Dlouhodobá únava způsobuje ztrátu smyslu pracovní náplně a potažmo života. Náš mozek odpočinek potřebuje, proto je dobré stanovit si čas, kdy jsme offline a vypnout mobil, počítač, televizi a rádio.

 molo do moře

Přestože žijeme v nadbytku, dochází stále k velkému výskytu zejména psychických onemocnění. Je prokázáno, že bakterie ve střevech přímo ovlivňují náladu. Proto správnou stravou a pohybem můžeme ovlivnit vývoj správné mikroflóry a zmírnit tak rozvoj různých poruch.

 

Výzkumy ukazují, že z dlouhodobého hlediska jsou v životě nejdůležitější spokojené mezilidské vztahy, které podporují zachování dobrého zdraví. Pokusme se každý najít svou rovnováhu tím, že budeme udržovat pro nás důležité hodnoty a budeme si kolem sebe vytvářet takovou sociální bublinu, která tyto hodnoty podporuje.

 

Pro zachování dobrého zdraví dbejte na odpočinek, dostatek pohybu, kvalitní zdravou stravu a mezilidské vztahy.