Cesta k rozhledně


Vycházet budete z mÄ›steÄka Lomnice nad Popelkou. Sem se můžete dopravit pohodlnÄ› jak vlakem, tak i autobusem. Zajdete si smÄ›rem k námÄ›stí, odkud se vydáte do mírného svahu. Držte se zelené turistické znaÄky a až pÅ™ejdete pÅ™es kleje, už ji hlídat nemusíte, pokud máte dítÄ› v koÄárku. S ním se totiž budete stále držet asfaltové cestiÄky až do cíle. Nuže, pokraÄuje se stále do mírného kopce a u chaloupek je možno udÄ›lat odboÄku vpravo, kde najdete hezký rybníÄek a kousek dál si lze odpoÄinout pÅ™ed závÄ›reÄným výšlapem. Vrátíte se zpátky na asfaltovou cestiÄku a jdete pořád nahoru. PÅ™ed další chaloupkou je odboÄka vpravo, tou ale s koÄárkem neprojedete. Vy se držte pořád asfaltu a pokraÄujete rovnÄ›. Pak bude odboÄka vlevo a ta už vás dovede až k rozhlednÄ›.  

pohled do údolí

Vy, kteří jste se dali doprava to budete mít o hodnÄ› těžší. Je to sice kratší cesta, ale terén je obtížný. Je tÅ™eba dávat pozor kam dáváte nohu a soustÅ™edit se. Jakmile opustíte les, uvidíte laviÄku, na které doporuÄuji odpoÄinek a kochání se krásným výhledem do kraje. Pak pokraÄujete stále do kopce, držíte se lesní cesty až dojdete k obrovskému stromu. Zde je také laviÄka, kde opÄ›t můžete spoÄinout, protože závÄ›r výstupu bude dosti krutý. Jde se po nepohodlném terénu do prudkého kopce.

solitér na kopci

Je to sice jen krátký a poslední úsek, ale dá zabrat. Cestou vás budou provázet jednotlivá zastavení křížové cesty. Jste-li věřící, lze se u každého zastavení pomodlit. Nu a pak už jen malá louÄka jste u rozhledny. A není zde jen ona. Je tu velmi dobrá hospůdka a kapliÄka. Spíš malá kostel. Za naší návÅ¡tÄ›vy to bylo bohužel uzavÅ™eno, netuším proÄ. Pro dÄ›ti je zde prodejna zmrzliny, probÄ›hnout se mohou vÅ¡ude kolem a pokud si dáte v restauraci obÄ›d, jistÄ› tím váš výlet nepokazíte. Zpátky můžete už vÅ¡ichni spoleÄnÄ› po asfaltu a peÄlivÄ› si všímejte hor napravo. Jsou to KrkonoÅ¡e.