Profesionalita, erudice, spolehlivost


Právní služby efektivnÄ› a rychleSpoleÄnost LISSE LEGAL to jsou právní služby renomované advokátní kanceláře v oblasti insolvenÄního, obchodního, obÄanského a trestního práva. Rychlý a efektivní servis s maximálnÄ› profesionálním přístupem je spojen se jménem, které je nedílnou souÄástí názvu celé spoleÄnosti. JUDr. LudÄ›k Lisse je právník s vynikajícím vzdÄ›láním a bohatou praxí. Patří k velmi Äinorodým lidem, kteří pracují nad rámec svých základních povinností. SvÄ›dÄí o tom nejrůznÄ›jší funkce, které vykonává a rozsáhlá publikaÄní Äinnost. Specializace na právo rozhodÄího řízení se projevuje právÄ› v této oblasti.