Na co myslet, když kupujete elektrocentrálu?


Před nákupem jakéhokoli nového zařízení nebo součástí domácnosti či podnikání, byste si měli rozmyslet, na co je budete používat. Elektrocentrála má dva nejdůležitější parametry, kterými se musíte řídit, a to provozní výkon a regulace napětí. Podle toho zjistíte, co díky ní můžete pohánět. Současně se ovšem musíte rozhodnout, jestli pro vás bude lepší jednofázový nebo třífázový generátor. Jak postupovat při výběru, abyste nebyli zklamaní?

Žárovka světlo tma

Nejdůležitější aspekt elektrocentrál

Provozní výkon se udává v kVA, které si můžete jednoduše převést na jednotku kWh (1 kVA = 1 kWh u jednofázových a 1 kVA = 0,8 kWh u třífázových variant). Až budete uvažovat o ideálním výkonu, vždy si přičtěte asi 10 až 15 procent jako rezervu. Jedině tak budete mít jistotu, že to bude skutečně stačit. To ovšem platí jen pro spotřebiče, které mají neustále stejnou spotřebu během používání. Jedná se například o žárovky, topidla, vařiče apod.

V případě indukčních spotřebičů, kotoučových pil, vrtacích kladiv a dalších produktech budete potřebovat trochu jiný postup. Tyto a mnoho dalších přístrojů totiž potřebují dvakrát nebo třikrát vyšší výkon, než který je uveden na štítku. Budete-li chtít elektrocentrálu využívat i pro tyto přístroje, musíte počítat se 100% rezervou. Čím větší rezerva bude, tím je to lepší. Kapacitní spotřebiče potřebují 1,5 násobek údaje ze štítku.

Elektrické nářadí dílna

Jaké jsou možnosti regulace napětí?

Nejčastější možností, se kterou se můžete setkat, je kapacitní regulace napětí. Existuje ovšem také kompaudní a AVR regulace. První zmíněná je ideální pro většinu běžných zařízení. Pokud máte v úmyslu používat přístroje s tzv. tvrdým startem, budete potřebovat druhou variantu a poslední je nejlepší pro produkty, u kterých často dochází ke kolísání napětí (televize, počítače, svářečky apod.). I zde proto musíte myslet na to, jaké přístroje budete chtít v budoucnosti používat.