Tantrické masáže se zaměřují i na končetiny

Součástí Tantra masáží je i práce s končetinami. Tantra samotná totiž nevychází pouze ze sexuální energie a stimulace pánevní oblasti, nýbrž ze znalosti přirozeného toku energie v lidském těle. Ta proudí po tzv. meridiánech, což jsou energetické dráhy propojující jednotlivé orgány mezi sebou do jednotného celku.
relaxační masáž.jpg

Lidská duše se v těle udrží především proto, že orgány mezi sebou spolupracují, předávají si nejen výsledky metabolických hmotných procesů, ale i energetických sil. V průběhu našeho života pak buď dochází k přirozenému proudění po těchto drahách (siločarách) – tehdy jsou lidé zdraví, anebo dochází k tzv. blokádám. Bloky průchod energie brzdí nejprve na energetické úrovni, a pokud tento problém přetrvává delší dobu, projeví se i v rovině hmotné, a to různými chorobami. Ty bývají zprvu mírné, ale časem se pak mohou vystupňovat až do porušení DNA – rakovinného bujení.
masáž ramene.jpg


Lymfatický systém


Lymfa je jednoduše řečeno látka, která podél energetických drah rozvádí v těle živiny. Pokud proudí, vše je v pořádku. Její cirkulaci podporuje přirozený tělesný pohyb. Je tedy žádoucí neprosedět celý život na pohovce, měli bychom se z ní zvednout, jít na procházku, podniknout cestu na kole, nebo pravidelně cvičit a posilovat. Sport by však neměl být přehnaný, mělo by jít o činnost rozmanitou a citliví lidé nedoporučují ani její vrcholovou formu. V lymfatickém systému se usazují škodliviny právě v době přemáhání, např. při dlouhém stání na jednom místě, což způsobuje hromadění odpadních látek v dolní části těla (křečové žíly na lýtkách). Podobné problémy vznikají i v souvislosti s dlouhodobou jednotvárnou svalovou prací (tenisový loket, namožené svaly z posilovny, zpřetrhané vazy atd).
masáž prstů.jpg


Masáž končetin


I u tantrických masáží bychom se měli zaměřit především na končetiny, ty jsou dokonce citlivější na podněty, než masáž samotného trupu. U rukou dbáme na to, abychom postupovali od prstů směrem k ramenům, nikoliv opačně. A u nohou od chodidel a kotníků ke kolenům a k hýždím. Tím se právě podpoří proudění lymfy a odstraňují se jak hmotné usazeniny v podobě tekutin, tak se zároveň otevírají přirozené energetické kanály.