Mobilní hospic Ondrášek

Někdy se nemoc, ať už vrozená nebo získaná v průběhu života, může dostat do stadia, kdy ani moderní medicína již nenabízí účinnou léčbu a je zřejmé, že pacient se nevyhnutelně musí připravit na svůj odchod. Toto stadium nemoci je často provázeno značnými bolestmi a velkým stresem nejen pro nemocného, ale také pro jeho blízké okolí. Když už nemůže pomoci léčebná péče, přichází čas pro tzv. péči paliativní.
domov - ložnice
Cílem paliativní péče je poskytnout nemocnému takovou péči, která mu pomůže zmírnit bolest a další průvodní jevy onemocnění, a to jak fyzické, tak psychické, umožní mu prožít zbytek života důstojně a v úzkém kontaktu s těmi, kdo jsou mu blízcí. Ani tyto blízké osoby nestojí v rámci této péče stranou, i na ně je zaměřena pozornost týmu, který tvoří nejen lékaři a zdravotnický personál, ale také např. fyzioterapeuti, duchoví, sociální pracovníci, apod.
nemocné dítě
Paliativní péče je poskytována v různých typech zařízení, např. ve specializovaných odděleních nemocnic nebo léčeben, v samostatných zařízeních – hospicích nebo tzv. mobilních hospicích, které jsou zaměřeny na domácí péči.
Mezi mobilní hospice, které působí v České republice, patří např. mobilní hospic Ondrášek, nestátní zdravotnické zařízení, které pro dětské pacienty působí na území celého Moravskoslezského kraje a pro dospělé do vzdálenosti 30 km od Ostravy.
ruka držící pacienta – seniora
  Cílem mobilního hospice je poskytovat paliativní péči nemocným v jejich domácím prostředí, na které jsou zvyklí a které je pro ně mnohem méně stresující než prostředí zdravotnického zařízení. Služby tohoto hospice jsou klientům poskytovány již 15 let, a to zdarma. Péče je primárně poskytována příbuznými a přáteli nemocného se samozřejmou komplexní podporou celého týmu hospice. V rámci hospice je možno např. využít také dětský hospicový stacionář určený pro denní pobyt dětí, zařízení rovněž např. půjčuje nemocným potřebné pomůcky (např. schodolez) a poskytuje rovněž poradenství pro pozůstalé.